Lỵ trực khuẩn lây truyền qua đường nào?

Lỵ trực khuẩn lây truyền qua đường nào?

Lỵ trực khuẩn là bệnh truyền nhiễm đường ruột cấp, lây truyền chủ yếu qua đường phân - miệng. Người bệnh lỵ hoặc trong phân nhiễm trực khuẩn lỵ có thể trực tiếp gây nhiễm nguồn nước, thức ăn, quần áo hoặc đồ chơi, cũng có thể thông qua tay bẩn rồi truyền vào miệng, hoặc thông qua chân ruồi nhặng, gián, thằn lằn... gây nhiễm thức ăn, chén đĩa. Khi trẻ khỏe mạnh uống phải nước hoặc ăn phải thức ăn nhiễm trực khuẩn lỵ, hoặc trước khi ăn không rửa tay sạch, dùng tay bẩn bốc thức ăn... đều có thể đưa trực khuẩn lỵ vào miệng. 
 

Các câu hỏi liên quan