Giáo sư phẫu thuật tiên phong của Đại học Limerick, Ireland làm sáng tỏ một "trật tự mới" của các cơ quan trong ổ bụng

Giáo sư phẫu thuật tiên phong của Đại học Limerick, Ireland làm sáng tỏ một "trật tự mới" của các cơ quan trong ổ bụng

Một giáo sư tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật của Đại học Limerick, có nghiên cứu đột phá dẫn đến việc tái phân loại một cơ quan, đã công bố bằng chứng mới chi tiết về trật tự vị trí các cơ quan của bụng.

J Calvin Coffey, Trưởng khoa Phẫu thuật tại Trường Y của UL ở Ireland, người có phát hiện quan trọng trong việc tái phân loại mạc treo ruột như một cơ quan mới vào năm 2016, nghiên cứu mới về cấu tạo và cấu trúc của bụng đã được công bố.

Trong một bài báo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Portfolio Communications Biology, Giáo sư Coffey cùng đồng nghiệp đã trình bày chi tiết về sự phát triển và cấu trúc của màng treo. Trong quá trình nghiên cứu, họ đã khám phá ra một trật tự mới mà theo đó tất cả các cơ quan trong ổ bụng đều được tổ chức hoặc sắp xếp lại — còn gọi là "trật tự cơ bản của ổ bụng".

Tầm quan trọng của những phát hiện này đối với mạc treo và tác động của những phát hiện này đối với sự hiểu biết của chúng ta về bụng đã được giải thích thêm trong một bài viết vừa được xuất bản trên tạp chí The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

Từ năm 2016, Kevin Byrnes, Dara Walsh và các thành viên của nhóm nghiên cứu đã xem xét sự phát triển và cấu trúc của mạc treo.

Nghiên cứu của họ cho rằng màng treo ruột là một cơ quan riêng biệt và liên tục, gắn kết tất cả các cơ quan tiêu hóa ở bụng.

Trong quá trình hợp tác quốc tế, nhóm của Giáo sư Coffey đã sử dụng nhiều kỹ thuật hiện đại khác nhau để làm rõ cách phát triển và hình dạng của mạc treo ruột ở người lớn.

Kết luận của công trình cho thấy tổ chức của ổ bụng có thiết kế đơn giản, được tóm tắt trong một mô tả được gọi là 'Mô hình giải phẫu vùng bụng'.

Giáo sư Coffey cho biết: “Bụng không phải là tập hợp gồm nhiều cơ quan riêng biệt phức tạp như trước giờ mọi người vẫn nghĩ. Thay vào đó, tất cả các cơ quan tiêu hóa được sắp xếp gọn gàng bởi mạc treo tạo thành một bộ máy tiêu hóa duy nhất. Mãi đến khi làm rõ bản chất của mạc treo, sự đơn giản về ổ bụng mới được khám phá."

Bản thân mô hình đã được nhóm nghiên cứu mô tả trong ấn bản gần đây nhất của Grey's Anatomy. Bằng chứng hỗ trợ đã được công bố trên Communications Biology và tầm quan trọng lâm sàng đã được giải thích trong bài đánh giá trên tạp chí The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

Giáo sư Coffey giải thích: "Phát hiện quan trọng nhất ở đây là phát hiện ra trật tự cơ bản của ổ bụng. Ở cấp độ nền tảng, tất cả các cơ quan trong bụng được tổ chức đơn giản thành một trong hai ngăn".

Thứ tự của các cấu trúc cũng có tầm quan trọng đáng kể, đặc biệt là trong việc chẩn đoán và điều trị. Thứ tự cơ bản là nền tảng cơ sở cho khoa học và thực hành lâm sàng.

Sự đơn giản về tổ chức của vùng bụng cũng hỗ trợ giải thích các nguyên nhân nhiễm trùng do vi rút và vi khuẩn, ung thư, bệnh viêm ruột, béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh khác.

Hiểu biết hơn về giải phẫu và chức năng màng treo ruột đã dẫn đến những cải tiến trong phẫu thuật và sự phát triển những nghiên cứu mới. Cũng như phát hiện them những lĩnh vực mới, thú vị để nghiên cứu trong tương lai.

Hiện nay có một phương pháp tiếp cận mới đó là dựa trên mạc treo để chẩn đoán và điều trị hầu hết các bệnh lý vùng bụng. Mô hình Giải phẫu vùng bụng - hoặc mô tả thứ tự ổ bụng - đang được đưa vào nhiều chương trình giảng dạy tham khảo tại các trường đại học.

Về tương lai, chúng ta đang dần chấp nhận sự thay đổi mô hình từ trật tự cũ sang trật tự mới. Hiện tại, những câu hỏi hấp dẫn 'hợp pháp hoặc có thể chấp nhận' về mặt khoa học ngày càng nhiều. Khoa học có thể tiếp cận các câu hỏi theo những lối giải thích mới. Các bác sĩ lâm sàng có thể thiết kế các phương pháp tiếp cận chẩn đoán và điều trị dựa trên một nền tảng mới.

Thông tin thêm: Kevin G. Byrnes và cộng sự, Sự phát triển và cấu trúc của mạc treo, Sinh học truyền thông (2021). DOI: 10.1038 / s42003-021-02496-1 J
Calvin Coffey và cộng sự, Cập nhật về mạc treo: cấu trúc, chức năng và vai trò trong bệnh tật, The Lancet Gastroenterology & Hepatology (2021). DOI: 10.1016 / S2468-1253 (21) 00179-5

 

Các câu hỏi liên quan

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...