Các thuốc điều trị lao

Các thuốc điều trị lao

Để điều trị khỏi bệnh lao thường phải phối hợp 4 hoặc 5 loại thuốc kháng lao với nhau trong giai đoạn tấn công, còn trong giai đoạn củng cố thường dùng 2 đến 3 loại thuốc.

Đây là các phác đồ thường sử dụng trong Chương trình Chống Lao Quốc gia, áp dụng cho tất cả các trường hợp lao phổi và lao ngoài phổi:

• Đối với các trường hợp bệnh lao mới được điều trị lần đầu:

- Hai tháng đầu sử dụng phối hợp 4 thuốc streptomycin, Rifampicin, Pyrazynamide, lsoniazide. Nếu không dùng được streptomycin có thể thay thế bằng Ethambutol.

- Sáu tháng sau sử dụng 2 thuốc phối hợp Ethambutol và lsoniazide.

• Đối với các trường hợp lao tái phát, lao tái trị lại lần thứ hai:

- Hai tháng đầu sử dụng phối hợp 5 thuốc streptomycin, Rifampicin, Pyrazynamide,  lsoniazide, Ethambutol. Tháng thứ ba dùng 4 thuốc Rifampicin, Pyrazynamide, lsoniazide, Ethambutol.

- Năm tháng sau uống thuốc cách ngày hoặc 3 lần mỗi tuần với 3 thứ thuốc: Rifampicin, lsoniazide, Ethambutol.

Các câu hỏi liên quan

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...