Tổ chức ADHD

Tổ chức ADHD

Tìm kiếm thêm thông tin về ADHD? Hãy thử các tổ chức này.

Học viện tâm thần trẻ em và thiếu niên Hoa Kỳ

Học viện có những danh mục đặc biệt với nhiều thông tin hữu ích cho gia đình và các chuyên gia y tế. Đây là các hướng dẫn mới nhất về chẩn đoán và điều trị ADHD.

Hiệp hội rối loạn thiếu tập trung

Hiệp hội này có thể mở rộng sự hiểu biết của bạn về các rối loạn, cung cấp các nguồn thông tin để giúp bạn quản lý ADHD và tìm các nhóm hỗ trợ tại địa phương. Ngoài ra bạn cũng có thể tham dự một lớp học từ xa và nhận thông tin chi tiết về các hội nghị ADHD sắp tới.

Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ

Một nhóm các trang web giúp bạn kiểm soát chứng nghiện, ADHD, tức giận, lo âu, bắt nạt, thuốc, và các vấn đề sức khoẻ thuộc xúc cảm. Mặt khác bạn cũng có thể tìm được những liên kết khác về các nhà tâm lý học trong khu vực của bạn.

Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ

Tại Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ, bạn có thể tìm kiếm những thông tin về các vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến với ADHD. Hoặc bạn có thể đọc được những thông tin chuyên sâu về rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn ăn uống. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm được một bác sĩ tâm thần trong khu vực của bạn thông qua trang web.

Trẻ em và người lớn bị rối loạn thiếu tập trung/hiếu động thái quá (CHADD - Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Đây là một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu với các chương trên khắp Hoa Kỳ tại trang web của CHADD, bạn có thể tìm thấy các hỗ trợ xã hội bằng cách kết nối với những người bệnh khác bị ảnh hưởng bởi ADHD. Bên cạnh đó bạn có thể tìm kiếm một chương tại địa phương từ trang web của CHADD để kết nối với các gia đình khác (có người thân bị bệnh) gần nơi bạn sống.

Trung tâm tài nguyên quốc gia về ADHD

Trung tâm này tự gọi mình “trung tâm truyền thông của quốc gia đối với các thông tin mới nhất về ADHD (dựa trên bằng chứng xác thực)”. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ từ thông tin về thuốc và điều trị, lời khuyên về pháp lý và bảo hiểm.

Viện sức khỏe tâm thần quốc gia

Đây là cơ quan của chính phủ, cung cấp thông tin chi tiết về ADHD, bao gồm thống kê, triệu chứng và chẩn đoán.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, viết tắt là CDC)

CDC cung cấp thông tin cơ bản về ADHD, bao gồm các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra trung tâm này còn là nơi thảo luận về ADHD ở trẻ em và các nguồn lực trẻ em cần, giúp bé thành công các hoạt động ở nhà và trường học.

Khoa ADHD CME (Đào tạo y khoa liên tục - Continuing medical education)

Tổ chức này là một nguồn tài nguyên hữu ích cho tất cả mọi người cũng như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người cần được giáo dục về những phương pháp điều trị mới nhất của ADHD ở người lớn. Ngoài ra, nơi đây còn cung cấp thông tin tổng thể về giáo dục y tế liên tục cho các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để giúp họ chẩn đoán và quản lý ADHD.

Các câu hỏi liên quan

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...