Kinh giới rừng

Kinh giới rừng

Kinh giới rừng, Kinh giới núi - Elsholtzia blanda (Benth.) Benth., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới rừng:Kinh giới rừng là dạng cây thảo sống ...

Kinh giới rủ

Kinh giới rủ

Kinh giới rủ, Chùa dù - Elsholtzia penduliflora W. W. Sm., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới rủ:Kinh giới rủ là dạng cây bụi thấp mọc ...

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...