# Ung thư tế bào gan

Ung thư tế bào gan (HCC) được chẩn đoán bằng cách nào?

Ung thư tế bào gan (HCC) được chẩn đoán bằng cách nào?

Những xét nghiệm về máu   Ung thư gan không được chẩn đoán bằng những xét nghiệm máu thường qui, bao gồm những xét nghiệm chuẩn về gan. Việc chẩn đoán HCC tùy thuộc vào sự thận trọng của bác sĩ trong việc sàng lọc những ...
Phòng ngừa và điều trị ung thư tế bào gan (HCC) trong tương lai là gì?

Phòng ngừa và điều trị ung thư tế bào gan (HCC) trong tương lai là gì?

Trên thế giới, đa số ung thư tế bào gan (HCC) kèm với nhiễm HBV mạn. Tuy nhiên, ngày nay ở Trung Quốc và những quốc gia khác ở Châu Á, tất cả những trẻ sơ sinh đều được chủng ngừa vaccin chống lại viêm gan B. Do đo, tần suất bị HBV ...
Hướng điều trị cho bệnh nhân bị ung thư tế bào gan (HCC) là gì?

Hướng điều trị cho bệnh nhân bị ung thư tế bào gan (HCC) là gì?

Hướng điều trị cho bệnh nhân bị ung thư tế bào gan (HCC) tùy thuộc vào giai đoạn của ung thư và tổng trạng của bệnh nhân. Chỉ điều trị khi có bằng chứng của sinh thiết ở một khối u đơn độc, nhỏ <3cm có hình ảnh của ung thư ...
Những yếu tố nguy cơ của ung thư tế bào gan (HCC)

Những yếu tố nguy cơ của ung thư tế bào gan (HCC)

Viêm gan virus B (VR ) Vai trò của VGVR B trong việc gây HCC đã được biết rõ. Một vài bằng chứng đã chỉ ra được vai trò mạnh mẽ của yếu tố này. Như những ghi nhận trước đây thì tần suất của HCC liên quan tới tần suất của HBV ...
Những triệu chứng của ung thư tế bào gan (HCC) là gì?

Những triệu chứng của ung thư tế bào gan (HCC) là gì?

Những triệu chứng khởi đầu của HCC thì rất thay đổi. Ở nhiều nước nơi mà HCC rất thường gặp nhìn chung ung thư phát hiện ra là ở giai đoạn trễ của bệnh rồi. Ở những quốc gia đang phát triển, việc chăm sóc sức khỏe bị hạn ...
Sơ lược về ung thư tế bào gan (HCC)

Sơ lược về ung thư tế bào gan (HCC)

Ung thư tế bào gan (HCC) là ung thư xuất phát từ gan. Nó còn được gọi là ung thư gan nguyên phát hoặc ung thư gan. Gan được cấu tạo từ nhiều loại tế bào khác nhau ( ví dụ tế bào ống mật, mạch máu và những tế bào dự trữ mỡ). ...