# thuốc nam

Cây me đất hoa vàng

Cây me đất hoa vàng

Còn gọi là tạc tương thảo, toan tương thảo, toan vị thảo, toan vị vị, chua me ba chìa, tam diệp toan. Tên khoa học Oxalis corniculata L (Oxalis repens Thumb, Oxalis javanica Blume). Thuộc họ Chua me đất Oxalidaceae. Chua me đất hoa vàng. Chua me đất hoa ...
Cây rau Đắng

Cây rau Đắng

Còn gọi là biển súc, cây càng tôm, cây xương cá. Tên khoa học Polygonum aviculare L. Thuộc họ Rau răm Polygonaceae. A. Mô tả cây Cây cỏ nhỏ, mọc bò thân và cành mọc toả tròn gần sát mặt đất, màu đỏ tím, đôi khi mọc cao tới ...
Cây Long Nhãn

Cây Long Nhãn

Còn có tên là lệ chi nô, á lệ chi. Tên khoa học Euphoria longana Lamk [Euphoria iongơna (Lour.) Steud., Nephelium longana Lamk.] Thuộc họ Bồ hòn Sapindaceae. Long nhãn nhục (Arillus Longanae) là áo hạt phơi hay sấy khô nửa chừng của quả nhãn. Tên lệ chi ...
Cây Bình Vôi - Củ một

Cây Bình Vôi - Củ một

Còn gọi là củ một, củ mối trôn, ngải tượng, tử nhiên, cà tom (Thổ). Tên khoa học Stephania rotunda Lour.[Stephania glabra (Roxb.) Miers.] Thuộc họ Tiết dê Menispermaceae. Bình vôi hay củ bình vôi (Tuber Stephaniae rotundae) là phần thân phình ra ...
Cây lạc tiên - Nhãn lồng

Cây lạc tiên - Nhãn lồng

Còn gọi là cây lạc, cây nhãn lồng (Nam Bộ), lồng đèn, hồng tiên, long châu quả, mắc mát (Đà Lạt). Tên khoa học Passiflora foetida L. Thuộc họ Lạc tiên Passifloraceae. A. Mô tả cây Lạc tiên là một loại dây mọc leo, thân mềm, trên có ...
Cây mơ - Ô Mai vị thuốc quý quanh ta

Cây mơ - Ô Mai vị thuốc quý quanh ta

Tên khác: Ô mai, Hạnh, Khổ hạnh nhân, Abricotier (Pháp), Má pheng (Thái), Mai. Tên khoa học: Prunus armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Lamk). Thuộc họ: Rosaceae (Hoa hồng). Bộ phận dùng: Cây mơ cho ta những vị thuốc sau đây: Khổ hạnh nhân (Semen ...
Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...