# sức khỏe

Kinh giới dại

Kinh giới dại

Kinh giới dại, Tuyết kiến thảo, Lệ chi thảo - Salvia plebeia R. Br., thuộc họ Hoa môi - Lamiaceae.Mô tả của cây Kinh giới dại:Kinh giới dại là dạng cây thảo sống hằng năm hay hai năm. Thân dày, mọc đứng, cao 0,15-0,90m, phân nhánh. Lá mọc ...
Kim vàng

Kim vàng

Kim vàng, Gai kim vàng, Gai kim bóng - Barleria lupulina LindL, thuộc họ Ô rô - Acanthaceae.Mô tả của cây Kim vàng:Kim vàng là dạng cây nhỏ. Nhánh vuông không lông. Lá nguyên, không lông; lá kèm biến thành gai thẳng nhọn. Cụm hoa bông ở ngọn, các lá ...
Kim tước chi

Kim tước chi

Kim tước chi - Parkinsonia aculeata L., thuộc họ Đậu - Fabaceae.Mô tả của cây Kim tước chi:Kim tước chi là dạng cây bụi hay cây gỗ nhỏ, có nhánh xanh lục, ngoằn ngoèo. Lá trông như kép lông chim một lần và chụm lại nhưng thực ra là kép ...
Kim tuyến thảo lông ngắn

Kim tuyến thảo lông ngắn

Kim tuyến thảo lông ngắn - Antenoron neofiliforme (Nakai) Hara (Polygonum neofiliforme Thunb.), thuộc họ Rau răm - Polygonaceae.Mô tả của cây Kim tuyến thảo lông ngắn:Kim tuyến thảo lông ngắn là dạng cây thảo lưu niên, cao 50-100cm, mọc thẳng đứng, có ...
Kim tuyến thảo

Kim tuyến thảo

Kim tuyến thảo, Nghể hình sợi - Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier (Polygonum filiforme Thunb.), thuộc họ Rau rám - Polygonaceae.Mô tả của cây Kim tuyến thảo:Kim tuyến thảo là dạng cây thảo lưu niên cao 40-100cm, thân tròn không lông. Lá mọc ...
Kim tuyến Sa Pa

Kim tuyến Sa Pa

Kim tuyến Sa Pa, Sứa Sa Pa, Giải thuỳ Sa Pa - Anoectochilus chapaensis Gagnep., thuộc họ Lan - Orchidaceae.Mô tả của cây Kim tuyến Sa Pa:Kim tuyến Sa Pa là dạng cây lan mọc ở đất có thân rễ bò dài; thân đứng cao 12-20cm, có lông mềm. Lá đơn, mọc ...