Cảm lạnh

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) là cơ quan gì?

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) là cơ quan gì?

- Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, được viết tắt là CDC (Centers for Disease Control and Prevention), là một chi nhánh của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

- Cơ quan liên bang này có trụ sở tại thành phố Atlanta (Hoa Kỳ), với nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bạn bằng cách tìm ra phương pháp kiểm soát và ngăn ngừa thương tổn, khuyết tật và bệnh tật. Bên cạnh đó, CDC còn đối phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và giúp cho các khu vực hình thành một mạng lưới phản ứng y tế.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...