Vắc xin

Tôi đi công tác nước ngoài theo chồng và phải tiêm chủng. Liệu đứa con sơ sinh của chúng tôi có cần tiêm chủng không?

Các nước khác nhau tiến hành tiêm chủng phòng các loại bệnh khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng nước.

Bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi có quyết định cuối cùng.