Thiếu nữ

Phụ nữ thường sử dụng dao cạo như thế nào?

Phụ nữ thường sử dụng dao cạo như thế nào?

Bạn có thể sẽ thấy rằng trừ khi bạn mọc lông rất dày, bạn sẽ không phải cạo lông mỗi ngày khi mới bắt đầu cạo. Một số cô gái có nước da trắng hơn chỉ cạo lông vài ngày hoặc mỗi tuần một lần. Khi bạn già đi, lông của bạn sẽ bắt đầu mọc nhanh hơn và bạn có thể phải cạo lông thường xuyên hơn.  

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...