Thiếu nữ

Làm thế nào điện phân loại bỏ lông?

Làm thế nào điện phân loại bỏ lông?

Một kỹ thuật viên chèn một cây kim nhỏ vào nang lông và sử dụng một dòng điện. Trong khi điện phân có thể loại bỏ lông vĩnh viễn, nhiều thanh thiếu niên cảm thấy khó chịu vì nó gây kích ứng da.

Liệu pháp laser là một phương pháp khác để loại bỏ lông ở những vùng nhỏ, chẳng hạn như vùng bikini. Phương pháp này rất đắt tiền, và nó có thể gây ra sẹo. Cả hai phương pháp này đòi hỏi nhiều giai đoạn để kết thúc sự phát triển của lông.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...