Thiếu nữ

Điều gì khiến lực sĩ nữ giới không có được thời kỳ kinh nguyệt, ngoài việc mang thai?

Điều gì khiến lực sĩ nữ giới không có được thời kỳ kinh nguyệt, ngoài việc mang thai?

Chỉ riêng trọng lượng cơ thể thấp là không đủ để giải thích sự mất kinh nguyệt. Nhưng có vẻ như vô kinh (có nghĩa là bạn không có kinh nguyệt) xảy ra khi bạn nạp ít calo hơn, do đó có thể bạn đang nhận quá ít dinh dưỡng và nó chỉ đủ cung cấp cho số lượng bài tập mà bạn đang thực hiện. 

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...