Cảm lạnh

Các giai đoạn của đại dịch là gì và chúng có ý nghĩa gì?

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp hệ thống cảnh báo đại dịch cúm, với quy mô từ Giai đoạn 1 (nguy cơ xảy ra đại dịch cúm) đến Giai đoạn 6 (đại dịch toàn diện):

 - Giai đoạn 1: Một loại virus ở động vật đã không gây lây nhiễm ở người.

- Giai đoạn 2: Một loại virus cúm động vật đã gây lây nhiễm ở người.

- Giai đoạn 3: Các trường hợp lẻ tẻ hoặc các cụm bệnh nhỏ xảy ra ở người. Lây truyền từ người sang người, nếu có, không đủ để gây ra sự bùng phát ở cấp cộng đồng.

- Giai đoạn 4: Nguy cơ gây đại dịch tăng lên rất nhiều nhưng không chắc chắn.

- Giai đoạn 5: Sự lây lan bệnh giữa người đang xảy ra ở nhiều quốc gia thuộc một khu vực thuộc WHO (Tổ chức Y tế Thế giới).

- Giai đoạn 6: Bùng phát ở cấp cộng đồng ở ít nhất một quốc gia ở một khu vực khác của ngoài các quốc gia trong khu vực WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) từ giai đoạn 5. Một đại dịch toàn cầu đang diễn ra.