Thiếu niên

Bao lâu thì nam giới cần cạo râu?

Bao lâu thì nam giới cần cạo râu?

Trừ khi râu bạn mọc rất dày, bạn không phải cạo râu mỗi ngày, khi mới bắt đầu cạo râu. Không những thế bạn nên cố gắng cạo những sợi lông sẫm màu đang bắt đầu mọc ra, cho đến khi hết râu trên mặt.

Và bạn sẽ cần nhiều thời gian để cạo râu hàng ngày khi bạn trở thành thanh thiếu niên hoặc thanh niên.

Khi bạn già đi, râu của bạn sẽ bắt đầu mọc nhanh hơn rất nhiều, nên đòi hỏi bạn phải cạo râu thường xuyên.