Chứng ngưng thở khi ngủ

Bạn có thể mong đợi gì trong một nghiên cứu về giấc ngủ?  

Một nghiên cứu về giấc ngủ có thể được kiểm tra nếu bạn bị rối loạn giấc ngủ. Bạn sẽ ngủ qua đêm tại phòng thí nghiệm hoặc tại bệnh viện. Kỹ thuật viên sẽ theo dõi giấc ngủ của bạn. Bạn sẽ được nối với thiết bị. Nó có thể trông không thoải mái, nhưng hầu hết mọi người không thấy chúng quá phiền phức. Bạn cũng có thể làm bài kiểm tra tại nhà với thiết bị cầm tay, đặc biệt nếu vấn đề của bạn không quá phức tạp.