Công nghệ y học

Mắt giả

Mắt giả

Một mắt giả có thể giúp cải thiện hình dáng và thẩm mỹ cho khuôn mặt đối với những người bị mất mắt do chấn thương hoặc bệnh tật. Nó ...

Rối loạn giới tính và vấn đề chuyển giới

Rối loạn giới tính và vấn đề chuyển giới

Chuyển giới tính là tình trạng mà một người có các đặc điểm cơ thể hoàn toàn bình thường về mặt giới tính (nam hoàn toàn hay nữ hoàn toàn) nhưng lại ...