Cải đất tròn

Cải đất tròn

Cải đất tròn - Rorippa globosa (Turcz.) ThelL, thuộc họ Cải - Brassicaceae.

Mô tả Cải đất tròn:

Cải đất tròn là dạng cây thảo hằng năm, cao 0,60-1m. Thân mọc đứng, phân nhánh. Lá ở gốc thân to, hình bầu dục hay hình trứng, dài 3-6cm, rộng 1-2,5cm, có thuỳ và tai, mép có răng không đều, tù hay nhọn.

Cải đất tròn có cụm hoa chùm ở nách lá và ở ngọn cây, lúc non dạng ngù; hoa nhỏ màu vàng. Quả dạng quả cải ngắn, 3-4mm; hạt nhiều góc, nhỏ, hình trứng, màu lục nhạt.

Sinh thái Cải đất tròn:

Cải đất tròn mọc rải rác ở sân vườn, ruộng bỏ hoang. Ra hoa tháng 4-5.

Phân bố Cải đất tròn:

Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình. Còn có ở Trung Quốc, Triều Tiên, vùng Viễn Đông nước Nga.

Bộ phận dùng của Cải đất tròn:

Lá và hạt - Folium et Semen Rorippce Globosae.

Công dụng làm thuốc của Cải đất tròn:

Ở Quảng Tây (Trung Quốc), lá và hạt Cải đất tròn dùng ung sang thũng độc.

Các câu hỏi liên quan