Cải củ đỏ

Cải củ đỏ

Cải củ đỏ, Cải ra đi - Raphanus sativus L. var. radicula Pers., thuộc họ Cải - Brasswaceae.

Mô tả Cải củ đỏ:

Cải củ đỏ là dạng cây thảo có rễ củ thường tròn, to 2-3cm, thường màu đỏ. Lá chụm ở gốc; thân dài ra khi có hoa, cao 30-100cm. Lá có phiến có lông hay không, xẻ hay không. Cụm hoa chùm đứng mang nhiều hoa đỏ tím, ít khi trắng có sọc sậm; đài 8-12mm; nhị 4 dài, 2 ngắn. Quả cải chứa 2-5 hạt.

Sinh thái Cải củ đỏ:

Cây Cải củ đỏ được nhập trồng lấy lá, củ làm rau ăn.

Phân bố Cải củ đỏ:

Lâm Đồng (Đà Lạt, Đức Trọng).

Bộ phận dùng của Cải củ đỏ:

Củ - Radix Raphani.

Công dụng làm thuốc của Cải củ đỏ:

Rau Cải củ đỏ sống ăn ngon, chống sạn ở gan (Phạm Hoàng Hộ, 1991). Cũng có công dụng như cải củ.

Các câu hỏi liên quan