5 Cách để phòng ngừa bệnh mất trí nhớ (Alzheimer)

5 Cách để phòng ngừa bệnh mất trí nhớ (Alzheimer)

1. Tập thể dục thường xuyên. 

2. Duy trì tình bằng hữu và những mối quan hệ xã hội. 

3. Làm công việc đòi hỏi sự suy nghĩ.

4. Ăn nhiều rau cải và trái cây.

5. Giữ trọng lượng lý tưởng.

Các câu hỏi liên quan